آثار دادخواست

نیم نگاهی به ربا
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

آثار دادخواست

همانطور که انجام هر کاری در زندگی روزمره اثراتی دارد طرح یک دادخواست حقوقی هم دارای اثرات و تبعاتی می باشد که به دو دسته می توان برشمرد:

۱آثار دادخواست نسبت به دادگاه

 • ایجاد اشتغال و تکلیف رسیدگی برای دادگاه
 • تعیین محدوده رسیدگی دادگاه
 • تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه

۲-آثار دادخواست نسبت به اصحاب دعوی

 • ایجاد رابطه حقوقی بین اصحاب دعوا
 • مشخص و مکلف نمودن خوانده به پاسخگویی و دفاع
 • شروع استحقاق خسارت تاخیر دراداءدین

پس از شناخت آثار دادخواست به موارد رد دادخواست می پردازیم که با اطلاع از این موارد به طرح یک دادخواست صحیح خواهید پرداخت :

 • عدم ذکر مشخصات و اقامتگاه خواهان
 • عدم رعایت مفاد ماده ۵۴ ق .آ.د.م بعد ازاینکه مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر نموده و خواهان در موعد مقرر اقدام به رفع نقص ننماید  دادخواست رد می شود.
 • ضمانت اجرای ماده ۵۴ منوط به رعایت بندهای ۲و ۳و ۴ و ۵و و۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد ازجمله نام و نام خانوادگی اقامتگاه و شغل خوانده تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و با خواسته مالی نباشد.
 • تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خودرا  مستحق مطالبه بداند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
 • آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد .
 • ذکر ادله و وسایلی که خواهان برا ی اثبات ادعای خود دارد از اسناد ونوشتجات و اطلاع مطلعین  و غیره ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل گواهی گواهان باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنها رابه طور صحصح معین کند .
 • در صورتیکه خواهان در ظرف یکماه هزینه انتشارآگهی مندرج در ماده ۷۳ همان قانون را ندهد.

پیوست های دادخواست

 • خواهان باید رونوشت یا تصویر گواهی شده سندی را که مورد ادعا قرار داده پیوست دادخواست نماید .
 • درصورتی که اسناد ارائه شده به زبان فارسی نباشد علاوه بر رونوشت آنها ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود.
 • رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است در صورتی که دادخواست توسط ولی یا قیم یا وکیل خواهان تقدیم شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 8 =

*

مشاوره حقوقی
آدرس