بانک ها در جهت دریافت مطالبات خود تکلیفی به ابلاغ اخطاریه به ضامن جدای از مدیون اصلی ندارد

آیا بانک ها هم ورشکست می شوند؟
۱۳۹۸-۰۷-۰۲
حذف نام کوچک از شناسنامه با شهادت شهود
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

بانک ها در جهت دریافت مطالبات خود تکلیفی به ابلاغ اخطاریه به ضامن جدای از مدیون اصلی ندارد

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه )تاخیر تادیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده و جهت پرداخت توسط وی (ضامن )ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده)درپرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تاخیر تادیه تسهیلات دریافتی مسولیتی نداردو به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح این که در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک درخصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع از سوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد .

  1. آیا بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفلی تعهد از سویوام گیرنده د رموعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می باشد یا خیر؟

۲-اصولا عدم اطلاع و اگاهی ضامن از تاخیر وام گیرنده در پرداخت اقساط موثردر مقام می باشد تا د راین صورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون عنه است و جدای از ان نمی باشد بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری د رجهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل ، سود،و خسارت تاخیر تادیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن جدای از مدیون اصلی ندارند مگر این که در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + 5 =

*

مشاوره حقوقی
آدرس