درصورت اثبات اعسارمدیون (محکوم علیه)و تقسیط محکوم به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست

حقوق وظیفه و مستمری
۱۳۹۸-۰۷-۰۲
پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف عده ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده می باشند در این فرض تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

درصورت اثبات اعسارمدیون (محکوم علیه)و تقسیط محکوم به مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست

شخصی به پرداخت مبلغی علاوه بر خسارت تاخیر تادیه در حق بانک محکوم گرددیه و در دادنامه صادره و اجرائیه محکوم علیه به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم محکوم شده است .در حین اجرای حکم تقاضاس تقسیط نموده و به لحاظ عدم تمکن مالی حکم به تقسیط آن صادر شده است.حال بانک مدعی است ،می بایست خسارت تاخیر تادیه در تادیه تا اجرای کامل حکم پرداخت شود دستور فرمایید خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ صدورحکم اعسار بوده و یا بعد از صدور حکم اعسار نیز خسارت تاخیر به ان تعلق خواهد گرفت یا خیر ؟

درخسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه ها درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹در صورت اثبات اعسار مدیون و تقسیط محکوم به چون وی ممتنع از پرداخت و یا متمکن از پرداخت شناخته نمی شود لذا مطالبه خسارت تاخیر تادیه از وی جایز نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × سه =

*

مشاوره حقوقی
آدرس