سوالات

پس از صدور گواهی حصر وراثت از سوی قاضی شورای حل اختلاف عده ای مدعی وراثت خود نسبت به متوفایی که گواهی حصر وراثت او صادر شده می باشند در این فرض تقاضای متقاضی چگونه مقتضی اجابت است و راهکار قانونی جهت حل موضوع چیست؟
۱۳۹۸-۰۷-۰۲
نیم نگاهی به ربا
۱۳۹۸-۰۷-۰۲

سوالات

-آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی  می توانند از رفتن به ماموریت به سایر شهر های استان خودداری نمایند؟پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟

از آنجائیکه ماموریت وظیفه محول شده به مستخدم می باشد بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن می باشند چنانچه مستخدمین از انجام وظیفه تمرد نمایند وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ایین نامه اجرایی آن باایشان رفتار خواهد شد.

۲-آیا مستخدم رسمی و پیمانی می تواند مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی غیر از تعاونی ادارات مانند تعاونی مسکن مهر و … باشد؟

در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی ایران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی تحت تعاونی در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیات مدیره قانونا ممنوع است و فقط شرکت های تعاونی ادارات و موسسات دولتی  این امر مستثنی گردیده اند.

۳-چنانچه شخصی مدیر عامل یکی از شرکت های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست ؟

تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که درتبصره ماده ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ آمده است در فرض مطروحه اداره دولتی ذی ربط می باید مراتب وقوع تخلف را به هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری گزارش نماید

۴-آیا تدریس و یا مشاوره حقوقی در ساعت های غیر ارادی برای نهاد های دولتی و یا کارگا ه های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

مستخدمین رسمی و پیمانی می توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحد های دولتی و غیر دولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + دوازده =

*

مشاوره حقوقی
آدرس