آموزش

۱۳۹۶-۰۱-۲۸
عدالت گستر پارس

اهمیت تخصص در انتخابات شورای شهر

شوراهای شهر در سراسر کشور مجموعه‌ای از فعالیت‌های مردمی در اداره شهرها و روستاها را برعهده دارند، البته با این تفاوت که در برخی شهرهای بزرگ […]