عمومی

۱۳۹۶-۰۱-۲۸
موسسه حقوقی رایزنان عدالت گستر پارس

نقش پررنگ تلگرام در وقوع قتل‌های ناموسی

یک قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر از کشف ۹۹ درصد قتل‌ها با استفاده از تلفن‌ همراه خبر داد و گفت: نقش نرم‌افزارهایی مانند […]