موسسه حقوقی رایزنان

۱۳۹۷-۰۸-۰۱

ازدواج، امری مقدّس

ازدواج  علاوه بر آنکه  پیمانی  مقدس می باشد دارای ویژگی های حقوقی خاص می باشدکه  امروزه به دلیل بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۸

بررسی تطبیقی جعل و انکار وتردید دردادرسی مدنی

اکرم جمعه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی @yahoo.com parnian.parvane. چکیده مقاله استحکام روابط اجتماعی ،اقتصادی وغیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۷

آیا بانوان شاغل یا خانه دار از حقوق خود مطلع هستند؟

از جمله حقوقی که بانوان از آن کمتر مطلع هستند حقوق مربوط به فعالیت خانگی می باشد که در زندگی مشترک توسط زوجه انجام می گردد […]
۱۳۹۷-۰۲-۱۷

آیا دریافت پیامکهای قضایی از طریق گوشی همراه از نظر قانونی ابلاغ به مخاطب تلقی می گردد؟

ابلاغ های الکترونیک از طریق سامانه ثنا به مساله روز شهروندان تبدیل شده است که نه تنها مردم بلکه محاکم هم از کم و کیف آن […]